Home

waarom Homeopathie

de behandeling

routekaart

vergoedingen

links
 

 

 

 

Het eerste consult duurt ongeveer 45 minuten.
Ik ga dan alle klachten en opvallende kenmerken op een rij zetten.
Ook wordt naar het beloop van de klachten gekeken en welke

invloed de klachten hebben op hoe iemand zich voelt.
Pas als ik voldoende overzicht heb van het geheel, vertaal ik dit

naar welk homeopathisch middel het beste hierbij past.
Dan zal ik uitleggen hoe het middel in te nemen en wat men kan

verwachten.

Behalve het instellen van een behandeling met een homeopathisch

middel, al of niet in combinatie met reguliere medicatie, kunnen

ook adviezen over voeding, leefwijze, e.d. aan de orde komen.
Na vier of zes weken laat ik de persoon terugkomen om het
resultaat van de therapie te bespreken en zo nodig de ingestelde

therapie bij te stellen of aan te vullen.

escula

 

 

 

 

IMG_0368x